przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew

Feliks Kozubowski - życiorys

A A A

Feliks Kozubowski (ur. 7 lutego 1894 w m. Dziewałtów, ziemia Kowieńska, poległ 15 września 1939 w Sochaczewie) - major piechoty Wojska Polskiego.

W latach 1913-16 członek Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Kijowie. Od 15.IX 1915 r., w armii rosyjskiej. Od 1.IV w 1 pułku strzelców polskich i jako dowódca plutonu bierze udział w bitwach pod Czaborówką, Husiatyniem, Brzeżanami. Od 11.i.1918 r., w misji werbowania Polaków jeńców z armii niemieckiej i austriackiej do I Polskiego Korpusu Dowbór-Muśnickiego. Aresztowany i więziony w Tule. W grudniu 1918 r. wyjeżdża do Polski i od 2.02.1919 r., wcielony, jako porucznik do Szkoły Podchorążych w Warszawie.

Walczy w wojnie polsko-bolszewickiej, odznaczony Krzyżem Walecznych i przedstawiony 3 krotnie do Virtuti Militari.

W latach 1924-1928 pełnił służbę w 42 Pułku Piechoty w Białymstoku, a w 1932 r., w Wojskowym Instytucie Przeciwgazowym w Warszawie.

W kampanii wrześniowej 1939 r. dowodził II batalionem 18 Pułku Piechoty (26 DP) ze Skierniewic. W godzinach rannych 13 września, w czasie bitwy nad Bzurą, dowodzony przez niego pododdział zluzował III/144 pp (rez.) i 67 Batalion Saperów na wschodnim brzegu Bzury, na przedmościu Sochaczewa (Obrona Sochaczewa 1939). Rano następnego dnia z niewiadomych przyczyn wycofał się z miasta. Zawrócony przez płk dypl. Tadeusza Parafińskiego, około godz. 10.00 natarł z marszu na miasto i odrzucił nieprzyjaciela, który w międzyczasie obsadził Sochaczew. W godzinach popołudniowych został wyparty z zajmowanych stanowisk, lecz po wprowadzeniu do walki odwodów odzyskał je na powrót. W trakcie ciężkich walk o miasto, trwających 2,5 doby, jego batalion stracił 80% stanu osobowego. Zginął rankiem 15 września podczas wycofywania się z miasta, na przeprawie pontonowej przez Bzurę. Pochowany razem ze swoimi żołnierzami na cmentarzu parafialnym przy ulicy Traugutta w Sochaczewie.

 Ordery i odznaczenia

 Krzyż Niepodległości, Krzyż Walecznych, Złoty Krzyż Zasługi, Medal za wojnę 1918-1921, Medal Dziesięciolecia Niepodległości.

 Przedstawiony do odznaczenia Orderem Virtuti Militari V klasy zgodnie z wnioskiem z dnia 16.X.1924 r. 

kontakt