przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew

Komitet organizacyjny obchodów

A A A

Komitet Organizacyjny obchodów 80 rocznicy Bitwy nad Bzurą i 75 Rocznicy Wybuchu Powstania Warszawskiego

 

- Maciej Małecki - poseł na Sejm RP

- Jolanta Gonta - starosta powiatu Sochaczewskiego

- Tadeusz Głuchowski - wicestarosta powiatu sochaczewskiego

- Sylwester Kaczmarek - Przewodniczący Rady Miejskiej

- Andrzej Kierzkowski - Przewodniczący Rady Powiatu

- płk dypl. Andrzej Dąbrowski - Dowódca 3. Warszawskiej Brygady Rakietowej OP

- Marek Fergiński - zastępca Burmistrza Miasta

- Dariusz Dobrowolski - zastępca Burmistrza Miasta

- Maciej Wojewoda - Honorowy Obywatel Miasta Sochaczew

- Paweł Rozdżestwieński – dyr.  Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą

- Jakub Wojewoda - Prezes Stowarzyszenia Muzealna Grupa Historyczna im. II bat. 18 pp

- insp. Michał Safjański - Komendant Powiatowy Policji

- st. brygadier Piotr Piątkowski- Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej

- Krzysztof Wasilewski- Komendant Hufca ZHP

- Artur Komorowski – dyr. Sochaczewskiego Centrum Kultury

- Barbara Bronicz – dyr. Miejskiej Biblioteki Publicznej

- Paweł Krasucki - dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej

- Joanna Niewiadomska – Kocik - naczelnik Wydziału Kultury, Turystyki i Promocji Miasta

- Agata Kalińska - naczelnik Wydziału Sportu i Organizacji Pozarządowych

- Danuta Szewczyk – Kozłowska dyr. Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego

- Daniel Wachowski - redaktor Naczelny „Ziemi Sochaczewskiej”

- Paweł Skumiał - prezes „Radia Sochaczew”

- Jerzy Szostak        Redaktor Naczelny „Ekspress Sochaczewski”

- ks. Piotr Krzyszkowski - dyrektor Radia Victoria

- o. Damian Karczmar - dyrektor Radia Niepokalanów

kontakt